Tijdens de jaarlijkse landelijke Dag van de Kredietunie, op 30 september 2019 in Den Haag heeft de Vereniging Samenwerkende Kredietunies, na een toespraak van Staatsecretaris Mona Keijzer (Ministerie EZK), achtereenvolgens drie samenwerkingsovereenkomsten getekend.
De VSK gaat nauw samenwerken met:

  • de Stichting MKB financiering,
  • Ondernemend Nederland (ONL)
  • The Indiana League of Credit Unions (ICUL) uit Amerika.

Nederlandse kredietunies hebben vanuit internationaal perspectief een uniek model ontwikkeld waarbinnen zij zich uitsluitend richten op financiering voor ondernemers door ondernemers (‘peer2peer’ lending). In andere landen zijn ‘credit unions’ met name actief voor particuliere kredietverlening, gericht op mensen voor wie financiering bij een bank niet (meer) haalbaar is.

Nederlandse kredietunies richten zich op een unieke manier op het bedrijfsleven, met name op de kleine, jonge en/of startende ondernemingen.
Door het gelijktijdige aanbod van coaching én het openstellen van het netwerk van de aangesloten leden van de kredietunie (zelf ook ondernemers), en waar nodig financiering (lees: krediet), krijgen de ondernemers een meervoudige groei-impuls, versterkt door persoonlijke contacten met mede-ondernemers, die als coach en mentor kunnen optreden. De ervaring is dat cliënten niet (alleen) op zoek zijn naar krediet maar óók (of juist ook) naar het persoonlijke contact en advies, de aloude ‘relatiebeheer’-functie.

 “Het kredietunie-model met alleen MKB leningen is in Nederland succesvol ontwikkeld, met een lage default (0,0003%) als gevolg, en de League wil hier graag van leren. Andersom kunnen wij veel leren van de jarenlange ervaring en groei in Amerika”, aldus Rutger Koopmans, voorzitter van de VSK.
“De samenwerking met professionele partijen zoals de Stichting MKB Financiering en ONL biedt een kans om ons model in Nederland verder te kunnen versterken”. Aldus Koopmans, die als oud-bankier ook nadrukkelijk pleit voor een geformaliseerde samenwerking met individuele banken: “Kredietunies zijn non-profit organisaties, met veelal vrijwilligers, en zijn er om ondernemers te helpen groeien. Krediet kan een middel zijn maar is geen doel op zich. Daarmee hebben kredietunies mogelijkheden die banken niet (meer) hebben en kunnen banken op hun beurt kredietunies ondersteunen zodat deze als ‘voorportaal’ voor banken kunnen functioneren”.
De ICUl is het samenwerkingsverband van de kredietunies in de staat Indiana (VS). De League heeft 53 kredietunies als lid, die gezamenlijk mkb leningen verstrekken met een outstanding portfolio van $ 2,7 miljard.
De VSK heeft 20 leden waarvan 12 kredietunies actief zijn met coaching, netwerk en kredietverstrekking. Het betreft regionale en categorale kredietunies.

Voor meer informatie: kunt u contact opnemen met onze directeur Georgie Friederichs 06-25087429
www.samenwerkendekredietunies.nl