Wie loopt het risico om geld kwijt te raken?

Het kredietgevend lid loopt dit risico. Dat komt doordat het lid zelf bepaalt in welke kredieten hij/zij investeert en voor welke bedragen. De kredietunie treedt op als bemiddelaar.

Wat doet een kredietunie eraan om het kredietrisico te verlagen?

De kredietunie is een coöperatie die er is voor al haar leden. Een belangrijke taak is het beoordelen van kredietaanvragen en potentiële kredietnemers, juist om het kredietrisico te minimaliseren. Daarnaast is bij een afgesloten krediet een coach vanuit de kredietunie actief. Die houdt actief de hand aan de pols.

Kan iedereen lid worden van de kredietunie?

De kredietunie is er “voor en door ondernemers”. We zoeken leden die affiniteit hebben met de provincie Brabant, ondernemer zijn, of zelf ondernemer zijn geweest. De kredietunie hanteert criteria om te bepalen of een rechtspersoon lid mag worden van de kredietunie. Deze criteria kun je vinden onder de knoppen ‘Krediet geven’ en ‘Krediet aanvragen’.

Wat is de rol van de coach?

De coach wordt aangesteld zodra een krediet is afgesloten. Hij/zij is er voor de ondernemer en ondersteunt hem/haar met gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is om de ondernemer zo succesvol mogelijk te laten zijn. Daarmee wordt ook zeker gesteld dat het krediet en de rente tijdig worden betaald. Er is regulier overleg tussen hen.

Wie neemt de beslissingen binnen de kredietunie?

De kredietunie is een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat grote beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het gaat bijvoorbeeld over het aanstellen van het bestuur, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van de winst. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de kredietunie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur.

Kan ik zelf bepalen in welk krediet wordt geïnvesteerd?

Ieder lid bepaalt zelf hoeveel geld hij/zij wil investeren in welk krediet. Pas als het krediet is ‘volgetekend’ wordt het ook daadwerkelijk verschaft. Wordt het niet volgetekend, dan ontvangt het lid het geïnvesteerde bedrag binnen 5 werkdagen terug. Uit risico-overweging is er een aantal spelregels. De minimale inleg per krediet is €5.000 en maximaal €50.000. Een kredietgevend lid kan maximaal € 500.000 aan kredieten verstrekken via de kredietunie.

Verschaft de kredietunie zelf de kredieten?

De kredietunie werkt als kredietbemiddelaar. Dat betekent dat de kredietunie zelf geen kredieten verschaft, maar dat de leden individueel beslissen hoeveel geld zij in een bepaald krediet willen steken. Pas als voldoende geld is opgehaald voor een krediet, regelt de kredietunie dat het krediet wordt verschaft.

Hoe kan het dat de rentevergoeding voor leden hoger lijkt dan bij een bank?

Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats verschaffen ondernemers elkaar direct krediet. De kredietunie zorgt ervoor dat dit mogelijk is en wikkelt alle administratie en geldstromen af grotendeels automatisch af. Er is geen dure organisatie nodig om dit uit te voeren. Een kredietunie is zeer kostenefficiënt. In de tweede plaats ligt het kredietrisico bij de individuele leden. De kredietunie hoeft dus geen dure voorzieningen op te bouwen om dit risico af te dekken.

Waarom zou ik een krediet bij de kredietunie aanvragen?

Enkele redenen daarvoor zijn:
– omdat je niet alleen geld leent maar ook ondersteuning krijgt van een coöperatie;
– omdat je zo je groeiplannen toch kunt uitvoeren;
– omdat een van de kredietgevers als coach actief gaat begeleiden;
– omdat je lid wordt van een community van ondernemers die je kent uit dezelfde regio;
– omdat het rentepercentage relatief gunstig is.

Ik ga grond aankopen, kan ik voor de financiering een aanvraag indienen bij de Kredietunie?

Nee, de kredietunie financiert tot maximaal 7 jaar terwijl grond een veel langere financieringstermijn heeft. De kredietunie richt zich vooral op investeringen gericht op groei en werkgelegenheid.

Ik wil mijn financiering bij de bank aflossen, kan ik daarvoor een lening krijgen bij de Kredietunie?

Nee, de Kredietunie financiert investeringen die gericht zijn op groei en werkgelegenheid. Herfinanciering past hier niet bij.

Wat zijn de kosten als de financiering doorgaat?

De bemiddelingskosten zijn 1,5% op basis van de hoofdsom van de lening. Het bedrag worden ingehouden bij de verstrekking van de lening. Gedurende de looptijd bedragen de maandelijkse beheerskosten 1,5% van de pro-resto hoofdsom.

Mag je vervroegd aflossen op de lening?

In artikel 3.5 staat: Geldnemer is niet gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van de Lening over te gaan. Dit is het vertrekpunt, als de leden later besluiten dit toch toe te staan zonder dat boeterente verschuldigd is, dan beslist de ledenvergadering

Doen de KUB bestuursleden zelf ook mee aan kredietverlening?

De bestuursleden mogen dit wel; dit geldt niet voor de RvC.

Worden de bestuursleden van Kredietunie Brabant betaald?

Bestuursleden van de KUB zijn onbezoldigd. De uitvoerende partners krijgen wel een vergoeding voor hun werkzaamheden, die wordt betaald uit de bemiddelingsfee en beheerskosten. 

Behandeld KUB ook aanvragen buiten de regio maar wel in Brabant?

In principe niet. Naar verwachting komen er nog meer kredietunies in andere regio’s van Brabant.

Hoe verloopt e.e.a. financieel bij KUB?

De coöperatieve vereniging Kredietunie Brabant wordt bekostigd vanuit de contributies van de leden.

Waar kan ik me aanmelden als lid?

Ga naar het tabblad Krediet geven. Daar kunt u een knop vinden: Krediet gevend lid worden. Er openend zich een aanmeldformulier. Nadat u deze heeft verzonden, wordt uw verzoek tot lidmaatschap in behandeling genomen. U ontvangt daarna een inlogcode.

Inloggen lukt niet

Het kan zijn dat u uw wachtwoord nog een keer moet invullen en dan lukt inloggen alsnog. Of ververs uw pagina, daarna lukt het meestal wel.

Hoeveel aanvragen hebben jullie gehad?

Sinds de start in mei 2014 tot en met eind 2023 hebben we ruim 300 aanvragen gehad.