Coaching

Ondernemers coachen en begeleiden

Coach worden?
Coaches worden bij voorkeur geworven onder de leden. Op het aanvraagformulier voor het lidmaatschap kunt u aangeven dat u open staat om een kredietnemer te coachen. Hoe het werkt?

De coach
Kredietunie-leden helpen elkaar. Dit doen zij door elkaar krediet te geven. Maar een kredietunie doet meer. In alle gevallen waar een krediet wordt verstrekt, wordt een coach aangesteld. De coach is in de meeste gevallen één van de kredietunie-leden. De coach ondersteunt de kredietnemer en geeft hem gevraagd en ongevraagd advies. De coach is er voor de kredietnemer: hoe succesvoller de kredietnemer is, hoe beter.

Toewijzing coach
Aan ieder lid van de kredietunie wordt gevraagd of hij/zij zich beschikbaar wil stellen als coach. Het bestuur stelt vast of de betreffende persoon voldoet aan het profiel. Daarna verzorgt het bestuur de match tussen kredietnemer en coach.

Overleg met Kredietnemer
Kredietnemer en coach overleggen regelmatig over het reilen en zeilen van de onderneming. De coach zal de nodige informatie en cijfers opvragen, zodat hij/zij ook in financiële zin de onderneming kan volgen.