Krediet aanvragen!

Voor ondernemers, door ondernemers

Krediet aanvragen en hoe gaat dit in zijn werk?

Onze focus ligt op bestaande bedrijven, gevestigd in de regio Zuidoost Brabant, regio Eindhoven, Helmond en de Kempen en Noordoost Brabant regio ‘s-Hertogenbosch, Oss, Uden-Veghel of Boxmeer, met:

  • een omzet van minimaal €100.000 tot €20 miljoen, of
  • een balanstotaal van minder dan €20 miljoen, of
  • meer dan 2 en minder dan 100 werknemers.

De Kredietunie financiert bij voorkeur investeringen van bedrijven actief in de (maak)industrie, High Tech, ICT, Handel, Logistiek en Cultuur. Voor Noordoost Brabant is de Kredietunie Brabant vooral geïnteresseerd in agrofood, health, sciences en ICT bedrijven.

Omvang krediet max €500.000
De kredietunie verstrekt via haar leden kredieten van €50.000,- tot een maximumomvang van €500.000. In uitzonderlijke gevallen kunnen we ook hogere bedragen in behandeling nemen. KUB richt zich voornamelijk op het MKB-bedrijf.

Rente op krediet
De rente die een kredietnemer betaalt op een krediet dat via KUB wordt afgesloten is max 8% per jaar, maandelijks te betalen.

Looptijd krediet
De minimum looptijd van een krediet is 3 jaar, de maximum looptijd van een krediet is 7 jaar. Op deze wijze verschaffen de leden krediet voor belangrijke investeringen die een middellange termijn karakter hebben.

Behandeling
De kosten van het laten beoordelen van een kredietaanvraag bedragen €350, deze kosten dient u tijdens of kort na de aanvraag te voldoen. Kort nadat u uw aanvraag heeft ingediend zullen we u berichten of we deze in behandeling zullen nemen. Zo niet dan ontvangt u een met redenen van afwijzing omkleed bericht. Voorts zullen wij u uitnodigen voor een gesprek. Daarna en na analyse van de overlegde gegevens neemt het bestuur de beslissing of de kredietaanvraag voor de leden op de website wordt gepubliceerd. Tevens krijgt u de gelegenheid een pitch te houden voor de kredietgevende leden. Indien de aanvraag wordt volgetekend ontvangt u het krediet en de gegevens van de coach die u zal ondersteunen. De reeds betaalde €350 voor de kredietaanvraag geldt dan direct als contributiebijdrage voor het eerste jaar van uw lidmaatschap van de Kredietunie Brabant.

Criteria
Het bestuur zal de aanvraag toetsen op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  1. aangevraagd krediet is maximaal €500.000
  2. uw bedrijf is een MKB bedrijf met een maximale omzet van €20 mln op jaarbasis
  3. de looptijd van het krediet is minimaal drie jaar en maximaal zeven jaar
  4. uw onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  5. uw onderneming is gevestigd in de regio die wij bedienen
  6. u bent als ondernemer een Nederlands ingezetene

Aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen via ons kredietsysteem, hier ziet u tevens de voortgang van de aanvraag, uw facturen, uw gegevens en kunt u documenten uploaden bij uw aanvraag.
Zorg ervoor dat u bij het indienen van de kredietaanvraag minimaal onderstaande documenten beschikbaar heeft. Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

– Bedrijfsplan
– Jaarcijfers cq. winst en verliesrekening van minimaal 2 jaren
– Een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting
– Een kopie van uw paspoort