Vereniging Samenwerkende Kredietunies

Kredietunies helpen oprichten en verder groeien, samenwerken als basis

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is de belangenvereniging en een samenwerkingsverband van Kredietunies.

De Vereniging helpt  bij het oprichten van kredietunies, en het verder groeien naar levensvatbare omvang. Zij vertegenwoordigt de leden  richting de overheid en andere partijen, en richt zich op het realiseren van alles wat nodig is om coöperatieve kredietverlening effectief te kunnen opzetten in Nederland. Inmiddels heeft de Vereniging ca. 10 leden.

De leden van de Vereniging richten zich allemaal op  coöperatieve kredietverlening. Dat is het zonder winstoogmerk aantrekken van gelden van leden van de coöperatie en/of van professionele marktpartijen, dat vervolgens wordt uitgeleend aan andere leden van de coöperatie. De leden van de Samenwerkende Kredietunies zijn onafhankelijke kredietunies en kredietcoöperaties. Het gaat altijd om het financieren van ondernemers door andere ondernemers. Ondernemers die krediet krijgen krijgen ook altijd een coach om hen te begeleiden.

De vereniging Samenwerkende Kredietunies werkt samen met een aantal partners om kredietunies maximaal te faciliteren.

Het bestuur van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies bestaat uit de volgende personen:

Elbert Vissers       Voorzitter, Kredietunie Binnenvaart

Kees Verkerk        Secretaris, Kredietunie Bakkerij Ondernemers

Ton de Win            Penningmeester, Kredietunie Brabant

 

De leden van de vereniging zijn dus allemaal kredietunies samen willen zij:

 • leden en aspirant-leden assisteren bij het oprichten van een kredietunie.
 • betrouwbare en kwalitatieve kredietverlening realiseren voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf;
 • tools en processen ontwikkelen voor leden en aspirant leden;
 • een kwaliteitscode ontwikkelen voor coöperatieve kredietverlening.
 • de samenwerking en kennisuitwisseling bevorderen tussen leden en aspirant-leden;
 • informatiebijeenkomsten organiseren voor en door leden en andere geïnteresseerde partijen;
 • de belangen behartigen van kredietunies richting toezichthouders en wetgevers;

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is op 3 oktober 2013 opgericht door vijf initiatiefnemers, te weten:

 • BOVAG, als initiatiefnemer achter de KMO (Kredietunie Mobiliteitsondernemers)
 • NBOV als initiatiefnemer achter de KBO (Kredietunie Bakkerij Ondernemers)
 • Kredietunie Midden-Nederland
 • Kredietunie Zeeland
 • Kredietunie Brabant

Bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies zijn kredietunies aangesloten die werken volgens twee modellen. Het centrale kas model of het bemiddelingsmodel. Sommige kredietunies willen ook beide modellen combineren (het zogenaamde hybride model), om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van investerende ondernemers.

Meer informatie? Ga naar www.samenwerkendekredietunies.nl