Krediet geven!

Investeren in lokale ondernemers

Krediet gevend lid worden

De kredietunie is op zoek naar leden die gevestigd zijn in de provincie Brabant, ondernemer zijn of zijn geweest, bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching, en in een bepaalde mate een vrij besteedbaar vermogen hebben dat zij deels ter beschikking willen stellen voor specifieke kredieten.

Wilt u zich opgeven voor het lidmaatschap dan kunt zich aanmelden via de knop aan deze zijkant van de website! U kunt zich uitsluitend inschrijven als rechtspersoon.

Minimaal 6% rente
U ontvangt rente op het door u verschafte bedrag in een krediet. Deze rente bedraagt minimaal 6%. U ontvangt de rente maandelijks. Kredieten hebben de vorm van een annuïteitenlening of een lineaire lening. Het maandelijkse bedrag dat u ontvangt is derhalve een combinatie van rente en aflossing. Iedere maand ontvangt u een bedrag aan rente en aflossing tot het einde van de looptijd. Dan is ook het krediet volledig afgelost.

Kredietrisico
Als kredietgevend lid beslist u zelf in welke kredieten u kapitaal ter beschikking stelt en voor welk bedrag. Er komt een overeenkomst tot stand tussen u en de kredietnemer. Dat betekent dat u een risico loopt dat de kredietnemer niet of niet volledig aan zijn verplichtingen kan voldoen. De kredietunie beoordeelt de kredietaanvraag vooraf, en tijdens een krediet is de coach actief. Dit gebeurt om het kredietrisico te minimaliseren. Het kredietrisico ligt echter niet bij de kredietunie. De kredietunie treedt namelijk op als bemiddelaar. Wel zal de kredietunie bij onverhoopte problemen met het krediet namens de kredietgevers de incasso van de restant financiering in samenwerking met professionele partijen, zoals bijvoorbeeld incassobureaus, ter hand nemen.

Inleg van kapitaal
Nadat uw lidmaatschap is geaccepteerd, kunt u intekenen op een kredietaanvraag. De minimum inleg op een kredietaanvraag is €5.000, de maximum inleg is €100.000 per lening. 
Via e-mail wordt u op de hoogte gebracht van kredietaanvragen. Hierop kunt u uw interesse aangeven. Tevens wordt de kredietaanvrager de mogelijkheid geboden om een pitch te houden voor de kredietgevers.

 

Kapitaal inleggen – Hybride Fonds

Wilt u liever inleggen via ons fonds? Dan hoeft u niet zelf in te loggen en geld over te maken, maar u doet als obligatiehouder van het fonds automatisch mee zodra minstens 5 leden 50% van de leningaanvraag hebben volgestort. U ontvangt als obligatiehouder naar rato 1x per jaar de werkelijk ontvangen rente. Klik in het menu op Kredietunie Brabant Hybride Fonds voor meer informatie.

Criteria van lidmaatschap
Uw aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:
– U bent een bij de kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon (AFM regel)
– U bent de contactpersoon namens de rechtspersoon
Als lid betaalt u een jaarlijkse contributie van €350.