Kredietunie Brabant

Voor en door ondernemers!

OVER DE KREDIETUNIE BRABANT (KUB)

Het initiatief voor de Kredietunie Brabant is genomen door vier ondernemers die actief zijn in Brabant en bij hun MKB-klanten en contacten een duidelijke behoefte aan financiering signaleerden. De Kredietunie Brabant is met name actief in Zuidoost Brabant. Sinds maart 2016 is daar de Regio Noordoost aan toegevoegd.

De initiatiefnemers zijn:

 • Jan Fremeijer, ondernemer en oud-directeur van diverse familiebedrijven in Brabant
 • Robert Vos, directeur van 4wrdfinance en oud-directeur Rabobank
 • Willian Groenen, vennoot van Spartners, adviesbureau voor realisatie van prestatieverbetering
 • Paul Silvis, oud-partner KPMG Accountants

Toen de initiatiefnemers in aanraking kwamen met het fenomeen kredietunie, hebben zij besloten om dit serieus te onderzoeken. In de loop van 2013 zijn zij begonnen met de verkenning ervan in hun netwerk en de wijze waarop dit tot stand kon komen. Er waren dermate veel positieve reacties, dat de groep besloot om het initiatief van de grond te tillen. In mei 2014 is Kredietunie Brabant daadwerkelijk van start gegaan met een kick-off meeting waar grote belangstelling voor was, getuige de 180 aanwezigen.

De initiatiefnemers hebben 8 jaar geleden een ander initiatief opgezet: STIP (Stichting Innovatie Project) Nuenen. Een zestigtal MKB bedrijven kregen hiermee financiele ondersteuning bij innovatieprojecten.

De Kredietunie Brabant is één van de mede-oprichters van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies, een koepelorganisatie waar de eerste kredietunies in Nederland bij aangesloten zijn.

  MISSIE EN AMBITIE

  • Ondernemers in het MKB blijvend toegang bieden tot financiering.
  • Een alternatief naast de bank bieden.
  • Duurzame samenwerking tussen kredietverstrekkers en kredietnemers bevorderen.
  • Overdracht van kennis en ervaring faciliteren.
  • Vóór en dóór ondernemers en zonder winstoogmerk.