Kredietunie Brabant heeft in oktober 2020 een lening verstrekt die gebruik maakt van de BMKB-Corona voorwaarden en condities. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis

Met deze overbruggingsfinanciering kunnen banken gemakkelijker en sneller kredieten verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Echter in de praktijk zien wij dat de banken deze hulpmaatregel vaker niet aanbieden dan wel. De kredietbeoordeling door de bank of andere kredietverstrekkers mag van de overheid worden beperkt tot het aannemelijk maken dat het bedrijf hinder heeft van Corona en aannemelijk kan maken dat de lening weer kan worden terugbetaald uit de nieuwe begroting. We zijn er trots op dat onze leden naar de potentie van het bedrijf en de ondernemer kijken en de geboden hulp van de staatsgarantie met beide handen oppakken

Kijk voor meer informatie op https://www.kredietuniebrabant.nl/bmkb/