Beste lezer,

Middels deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte omtrent de ontwikkelingen en het laatste nieuws over de Kredietunie Brabant. Met deze keer:
– MKB Event “De Ondernemer” op 19 november
  – Kerst Special op 13 december 
– Lening Microlab binnen 24 uur volgestort
– Kredietunie on tour

MKB Event De Ondernemer 

Op maandag 19 november in het Beursgebouw. Er komen diverse interessante sprekers en Kredietunie Brabant is vertegenwoordigd met haar eigen stand. U bent van harte welkom! 

Vooraankondiging Kerst Special 

Op donderdagavond 13 december 2018 vanaf 19.30 uur organiseert Kredietunie Brabant een ledenbijeenkomst met een bijzondere spreker, namelijk Marcel Kemp, Director Investor Relations Europe ASML.

We rekenen op een grote opkomst. Introducés zijn van harte welkom.
Marcel deelt zijn ervaringen met de investeerders van ASML en we gaan met elkaar op zoek naar de verschillen en overeenkomsten. Wat kunnen we als ondernemer en als investeerder leren van de werkwijze en ervaringen bij ASML?

Er volgt nog een uitnodiging zodra de locatie definitief is, noteer alvast 13 december in uw agenda, het is een drukke periode.

Nieuwe lening voor Microlab een feit

Met de volstorting van Microlab is de 14e transactie van Kredietunie Brabant een feit en is door KUB in totaal voor een bedrag van €  2.765.000 aan kredieten verleend. 
Hiermee is 2018 voor de coöperatie een goed jaar.

Kredietunie on tour

Robert Vos heeft op 10 september een lezing gegeven bij Rotary Oss.
Jan Fremeijer heeft op 2 november een lezing gegeven bij de Waalrese Ondernemersvereniging.
Bent u lid van een ondernemersvereniging of een serviceclub, we komen graag een presentatie geven.