Hoe werkt het?

HOE WERKT HET?

[krown_accordion type=”accordion” opened=”0″]

[krown_accordion_section title=”Bemiddeling in krediet”]

De kredietunie werkt als een kredietbemiddelaar en heeft daarvoor een ontheffing verkregen van de AFM. De kredietunie bemiddelt in de totstandkoming van een krediet, en de volledige afwikkeling ervan, tussen kredietnemende en kredietgevende leden. De kredietunie doet dat door haar leden een platform te bieden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Aangezien de kredietunie uitsluitend opereert voor haar eigen leden, een ‘community’, noemen we dit model ‘Community Funding’.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Rechtstreeks investeren”]

Leden die krediet willen geven doen dit rechtstreeks in een krediet dat op het kredietunie-platform wordt aangeboden. De openstaande kredietaanvragen worden gepubliceerd op de alleen voor leden toegankelijke webpagina’s. Geïnteresseerde kredietgevers worden uitgenodigd voor een presentatie door de kredietnemer, eventueel gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Een lid kan hierna inschrijven met een bepaald bedrag, en stort dat bedrag direct via iDeal.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Anders dan een bank”]

Aangezien de kredietunie geen kapitaal bij elkaar brengt, en dat voor eigen rekening en risico als krediet verschaft, wordt de kredietunie niet gezien als bank.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Anders dan crowdfunding”]

De kredietunie bemiddelt tussen haar leden om krediet tot stand te brengen. Dit doet zij via een platform, zoals crowdfunding ook werkt. Er zijn ook verschillen. Een kredietunie is namelijk een besloten community voor leden. Alleen leden kunnen inschrijven op een kredietaanvraag.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Coaching”]

Het bestuur of de kredietcommissie toetst de kredietwaardigheid van de aanvraag en beslist of zij de aanvraag aan de leden voorleggen. Bij elke financiering wordt een kredietgevend lid als coach aangesteld die de kredietnemer begeleidt.

[/krown_accordion_section]

[/krown_accordion]