HOE WERKT HET?

Bemiddeling in krediet

De kredietunie werkt als een kredietbemiddelaar en heeft daarvoor een ontheffing verkregen van de AFM. De kredietunie bemiddelt in de totstandkoming van een krediet, en de volledige afwikkeling ervan, tussen kredietnemende en kredietgevende leden. De kredietunie doet dat door haar leden een platform te bieden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Aangezien de kredietunie uitsluitend opereert voor haar eigen leden, een ‘community’, noemen we dit model ‘Community Funding’.

Rechtstreeks investeren

Leden die krediet willen geven doen dit rechtstreeks in een krediet dat op het kredietunie-platform wordt aangeboden. De openstaande kredietaanvragen worden gepubliceerd op de alleen voor leden toegankelijke webpagina’s. Geïnteresseerde kredietgevers worden uitgenodigd voor een presentatie door de kredietnemer, eventueel gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Een lid kan hierna inschrijven met een bepaald bedrag, en stort dat bedrag direct via iDeal.

Anders dan een bank

Aangezien de kredietunie geen kapitaal bij elkaar brengt, en dat voor eigen rekening en risico als krediet verschaft, wordt de kredietunie niet gezien als bank.

Anders dan crowdfunding

De kredietunie bemiddelt tussen haar leden om krediet tot stand te brengen. Dit doet zij via een platform, zoals crowdfunding ook werkt. Er zijn ook verschillen. Een kredietunie is namelijk een besloten community voor leden. Alleen leden kunnen inschrijven op een kredietaanvraag.

Coaching

Het bestuur of de kredietcommissie toetst de kredietwaardigheid van de aanvraag en beslist of zij de aanvraag aan de leden voorleggen. Bij elke financiering wordt een kredietgevend lid als coach aangesteld die de kredietnemer begeleidt.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!