ff1b0914-c974-402c-8477-2c57de73ab88

Op dinsdag 20 juni jongstleden heeft onze Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Naast de vaste agendapunten was er plaats voor drie ondernemers om te pitchen. Dennis Maas van Ziango, Eelco Gielen van Specs E-Mobility en Bram van Soest van RAAK B.V. hebben ieder een mooie pitch gehouden om de leden te overtuigen van hun businessmodel. Vanuit de leden is er enthousiast gereageerd op de pitches!

Het programma was als volgt:
16:00 uur Behandeling en goedkeuring van de jaarrekening 2016 (alleen voor leden)
16:20 uur Stand van zaken Kredietunie Brabant
16:30 uur Demonstratie van het nieuwe kredietbehandeling systeem
16:45 uur Pitches van nieuwe kredietaanvragen
17:15 uur Borrel
18:30 uur Einde bijeenkomst